รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอบางละมุง (ห้วงแรก) ๑,๒๓๐ ราย
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 14:59 03 ตุลาคม 2560

รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอบางละมุง(ห้วงแรก)
ที่ได้รับสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๑,๒๓๐ ราย
(ผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๖๐)

ให้เดินทางมารับสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

โดยเริ่มลงทะเบียนรายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.
และกำหนดเริ่มพิธีรับสิ่งของพระราชทาน เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


เอกสาร/หลักฐาน สำหรับรายงานตัว

- บัตรประชาชนตัวจริง
- สูติบัตร(กรณีเด็กที่ยังไม่ได้รับการทำบัตรประจำตัวประชาชน)

*การแต่งกาย

- แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์


ติดต่อสอบถาม ๐๓๘-๒๒๑ ๑๒๔, ๐๓๘-๒๒๒ ๔๘๐

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ๑,๒๓๐ รายแรก ได้ที่นี้

https://drive.google.com/open?id=0B_ubXSqxSWyuRnFMVTdoZkZzUFU
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง