รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอบางละมุง(ห้วงที่ ๒) จำนวน ๑๖,๓๗๔ ราย
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 16:30 17 ตุลาคม 2560

รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอบางละมุง(ห้วงที่ ๒)

ที่ได้รับสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๑๖,๓๗๔ ราย

(ผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ให้เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก พัทยา ถนนชัยพฤกษ์ ๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

โดยแบ่งออกเป็น ๒ ห้วงเวลา เช้าและบ่าย ดังนี้

๑. ลำดับที่ ๑,๒๓๑ - ๙,๔๕๐

เริ่มลงทะเบียนรายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.

และกำหนดเริ่มพิธีรับสิ่งของพระราชทานเวลา ๐๘.๓๐ น.

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ลำดับที่  ๑,๒๓๑ – ๓,๓๗๐ ได้ที่นี้

https://drive.google.com/open?id=0B_ubXSqxSWyuRnVTVUpKQzQyV0E

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ลำดับที่  ๓,๓๗๑ – ๕,๓๔๐ ได้ที่นี้

https://drive.google.com/open?id=0B_ubXSqxSWyubjgxcWQwYU84Z3c

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ลำดับที่  ๕,๓๔๑ – ๗,๓๘๐ ได้ที่นี้

https://drive.google.com/open?id=0B_ubXSqxSWyueTJjQlFqYkt1QjA

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ลำดับที่  ๗,๓๘๑ – ๙,๔๕๐ ได้ที่นี้

https://drive.google.com/open?id=0B_ubXSqxSWyuNy1DcGxCaG9lWjg

 

๒. ลำดับที่ ๙,๔๕๑ - ๑๗,๖๐๔

เริ่มลงทะเบียนรายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.

และกำหนดเริ่มพิธีรับสิ่งของพระราชทานเวลา ๑๓.๓๐ น.

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ลำดับที่  ๙,๔๕๑ – ๑๑,๕๒๐ ได้ที่นี้

https://drive.google.com/open?id=0B_ubXSqxSWyuMmNfbG43a09zV00

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ลำดับที่  ๑๑,๕๒๑ – ๑๓,๕๙๐ ได้ที่นี้

https://drive.google.com/open?id=0B_ubXSqxSWyuQnoxcGNUc2wzb2s

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ลำดับที่  ๑๓,๕๙๑ – ๑๕,๖๖๐ ได้ที่นี้

https://drive.google.com/open?id=0B_ubXSqxSWyuU2x5ckExTHFhakE

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ลำดับที่  ๑๕,๖๖๑ – ๑๗,๖๐๔ ได้ที่นี้

https://drive.google.com/open?id=0B_ubXSqxSWyudmo1amFVaXlJb0E

 

เอกสาร/หลักฐาน สำหรับรายงานตัว

- บัตรประชาชนตัวจริง

- สูติบัตร (กรณีเด็กที่ยังไม่ได้รับการทำบัตรประจำตัวประชาชน)

* การแต่งกาย

- แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอบางละมุง

ติดต่อสอบถาม ๐๓๘-๒๒๑๑๒๔

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ห้วงที่ ๒ ทั้งหมด ได้ที่นี้

https://drive.google.com/open?id=0B_ubXSqxSWyueVo3dDBzdDAzWnc

 จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง