เรียน...สมาชิกจิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอบางละมุง ทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 01:17 20 ตุลาคม 2560

 

 

เรียน...สมาชิกจิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอบางละมุง ทุกท่าน

 

                   เนื่องด้วยอำเภอบางละมุง ได้รับมอบสิ่งของพระราชทานจากจังหวัดชลบุรีในจำนวนจำกัด             ทำให้ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนให้แก่จิตอาสาฯ ตามจำนวนที่กำหนดไว้ได้

                   ดังนั้น อำเภอบางละมุงจึงขอปรับกำหนดการ การรับมอบสิ่งของพระราชทานของสมาชิก    จิตอาสาฯ อำเภอบางละมุง ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก พัทยา ดังนี้

                   ๑. เชิญสมาชิกจิตอาสาฯ อำเภอบางละมุง ลำดับที่ ๑,๒๓๑ – ๓,๕๓๐ เข้ารับสิ่งของพระราชทาน (ครบทุกรายการ) สำหรับสมาชิกจิตอาสาฯ อำเภอบางละมุง ตั้งแต่ลำดับที่ ๓,๕๓๑ – ๑๗,๖๐๔ จะได้รับสิ่งของพระราชทาน (เฉพาะบัตรประจำตัว) เพื่อใช้แสดงตัวในการเข้าปฏิบัติหน้าที่

                   ๒. สำหรับกำหนดเวลาการลงทะเบียนฯของสมาชิกจิตอาสาฯ อำเภอบางละมุง ทั้งเช้า-บ่าย ยังคงเดิม

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ อนึ่งหากอำเภอได้รับสิ่งของพระราชทานเพิ่มเติมอีกเมื่อใด จักเร่งแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อมารับมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าวตามลำดับโดยเป็นการด่วน ต่อไปจัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง