ห้องร้องเรียน
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 01:31 02 เมษายน 2556

เว็บไซต์อำเภอบางละมุงเปิดการใช้งานกระดานถาม-ตอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการร้องเรียน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ทางอำเภอจึงได้เปิดการใช้งานเว็บบอร์ดเพื่ออำนวยความสะดวกในการร้องเรียน ถาม-ตอบ แจ้งปัญหาต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง

ท่านสามารถเข้าหน้าร้องเรียนได้ที่
 
หรือเข้าใช้งานกระดานถามตอบได้ที่เมนูู "ห้องร้องเรียน"


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง