ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยพร้อมดาดคอนกรีตบริเวณห้วยหนองโป่ง หมุ่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 15:56 25 กันยายน 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยพร้อมดาดคอนกรีตบริเวณห้วยหนองโป่ง หมุ่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง