ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ (คลองวนาสินธ์ บ้านล่าง มาบตาโต้ และหนองไม้แก่น สุดเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 16:05 25 กันยายน 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ (คลองวนาสินธ์  บ้านล่าง มาบตาโต้ และหนองไม้แก่น สุดเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง