ขอหยุดให้บริการทำบัตรฯ วันเสาร์
ฝ่ายทะเบียนและบัตรเวลาเผยแพร่ - 23:08 26 มิถุนายน 2556

งดให้บริการทำบัตรฯ ในวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

 


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง