มาเปลี่ยนบัตรเหลือง เป็น Smart Card ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ฝ่ายทะเบียนและบัตรเวลาเผยแพร่ - 23:24 26 มิถุนายน 2556

บุคคลที่ได้มาใช้บริการทำบัตรฯ ที่อำเภอบางละมุง และได้รับบัตรเหลืองกลับไป ให้มารับบัตรสมาร์ทการ์ดในวันเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. โดยไม่ต้องรับบัตรคิว ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง