เข้าตรวจสอบการรื้อถอนอาคารโรงแรม
งานปกครองเวลาเผยแพร่ - 08:55 11 กันยายน 2556

9 กย.56 เวลา14.00 นายบัณฑูร นริศรางกูร. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สร3 กรมการปกครอง. พร้อมด้วย นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอำเภอหัวหน้างานโรงแรม. นางณัฐนา ลีเจ้ยวะระ ปลัดอำเภองานโรงแรม. และ นิติกรกรมการปกครอง. เข้าตรวจสอบการรื้อถอนอาคารโรงแรมบูติกโฮเตล ซอย 17 พัทยาใต้ ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างและประกอบการโรงแรมในซอย17 พัทยาใต้. ซึ่งอำเภอได้เข้าทำการจับกุมผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547 และแจ้งให้เมืองพัทยาออกคำสั่งให้รื้อถอนและห้ามใช้อาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พศ.2522


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง