ข่าวสารงานปกครอง
งานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน
25 มีนาคม - 00:21
เข้าตรวจสอบการรื้อถอนอาคารโรงแรม
11 กันยายน - 08:55
กำหนดการการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันพุธที่ ๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
กำหนดการการประชุม กน.ผญ. เดือนมิถุนายน ๕๖
29 พฤษภาคม - 16:24
นายเทพา บุญเจิรญ ผู้ใหญ่บ้าน คนใหม่ บ้านชากแง้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ บ้านชากแง้ว ห้วยใหญ่ คนใหม่ นายเทพา บุญเจริญ
23 พฤษภาคม - 20:13
1
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง