โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านด่านผจญ หมู่ที่ 4 - บ้านภูไทร หมุ่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:28
โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านมาบข่าหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:26
โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านมาบข่าหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:21
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมเชื่อมบ้านลุงหนุ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 14:46
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านหมอวัธ หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 14:42
โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 14:00
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:55
โครงการปรับปรุงศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุ บริเวณป่าบ้านล่าง ชุมชนบ้านล่าง - หนองสมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:53
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ซอยบางละมุง 12/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:51
โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:48
โครงการปรุงกำแพงดินคลองบางละมุง หมู่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:44
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินทราย- บ้านทุ่งละหาร หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:38
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายสังกะเปี๋ยว - หนองพลับ (ช่วงที่ 10) หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:35
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และดาดคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง ซอยเขาช่องแคบ หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:32
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 12 หมู่ที่ 1,2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:19
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,7 และ 8 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 11 กุมภาพันธ์ - 15:12
โครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารที่ทำการชุมชนวัดบุญย์กัญจนาราม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 10 กุมภาพันธ์ - 08:52
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 3 กุมภาพันธ์ - 09:47
โครงการขุดลอกคลองหัวยขวาง-บ้านอำเภอ หมู่ที่7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 6 มกราคม - 14:56
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่10 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 29 ธันวาคม - 10:17
หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง