โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่่ว่าการอำเภอบางละมุง พร้อมระบบภาพและระบบเสียง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 18 สิงหาคม - 18:55
โครงการซ่อมแซมคอสะพานบ้านชากผักบุ้ง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 18 สิงหาคม - 18:46
โครงการขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 8 สิงหาคม - 15:27
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยตาเชี่ยว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 8 สิงหาคม - 15:25
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 13 มิถุนายน - 16:18
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 13 มิถุนายน - 16:16
โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณ์ประโยชน์ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 20 กุมภาพันธ์ - 20:11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านเจ๊ภา (ช่วงที่2) หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 20 กุมภาพันธ์ - 20:05
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านลุงชุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 3 กุมภาพันธ์ - 18:56
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงพจน์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 3 กุมภาพันธ์ - 18:48
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู โรงเรียนมาบประชัน หมู่ที่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 16 ธันวาคม - 20:05
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบุญสัมพันธ์ ช่วงซอย2/1(สุขเอม) เชื่อมเขตเมืองพัทยา(ชุมชนเขาน้อย) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่3)
ประชาสัมพันธ์ , 16 ธันวาคม - 20:00
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบุญสัมพันธ์ ช่วงซอย2/1(สุขเอม) เชื่อมเขตเมืองพัทยา(ชุมชนเขาน้อย) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 3 พฤศจิกายน - 18:47
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายประสพโชค - สัพปายะ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 20 ตุลาคม - 10:13
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายห้วยคู ซอย ๖ ศาลพ่อแก่ หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๒-๔ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 20 ตุลาคม - 10:11
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำระบายน้ำพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุญสัมพันธ์ ช่วงซอย2/1(สุขเอม) เชื่อมเขตเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 14 ตุลาคม - 17:02
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำระบายน้ำพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุญสัมพันธ์ ช่วงซอย2/1(สุขเอม) เชื่อมเขตเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 14 ตุลาคม - 16:50
สำนักพระราชวังประกาศ”ในหลวง”เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา 15.52 น.
ประชาสัมพันธ์ , 13 ตุลาคม - 20:45
ประกาศให้ขรก.-รัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 1 ปี หน่วยงานรัฐลดธงครึ่งเสา 30 วัน
ประชาสัมพันธ์ , 13 ตุลาคม - 20:32
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลอำเภอบางละมุง แห่งที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 13 กรกฎาคม - 16:12
หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง