ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลัก จังหวัดชลบุรี กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม - บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
27 ธันวาคม - 15:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี กิจกรรมก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงซอยหนองหิน ๒ เชื่อมทางรถไฟ (ระยที่ ๒ จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
25 ธันวาคม - 18:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง กิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายไปล่ - ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ ๒ ) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
18 ธันวาคม - 18:46
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลัก จังหวัดชลบุรี กิจกรรมก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงซอยหนองหิน ๒ เชื่อมทางรถไฟ(ระยะที่ ๒ จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
12 ธันวาคม - 15:32
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนสุขุมวิท บริเวณปากทางถนนบางละมุง ๑๓ บริเวณปากทางถนนบางละมุง ๑๓ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
8 ตุลาคม - 18:43
โครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง กิจกรรมก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
27 กันยายน - 15:37
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขอรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ซอยโป่งกลาง 6 หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
27 กันยายน - 15:27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนเนิน -บ้านป้าไหม หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
15 มิถุนายน - 19:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวชุมชนเมือง กิจกรรมก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสำนักตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
24 พฤษภาคม - 20:32
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสำนักตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม - 21:33
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสำนักตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
11 พฤษภาคม - 19:39
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561
1 พฤษภาคม - 20:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตู้รับรองที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง
15 มีนาคม - 18:48
Link เว็บไซต์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน http://www.cls.ssru.ac.th/
Link เว็บไซต์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน http://www.cls.ssru.ac.th/
12 มีนาคม - 16:36
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตู้รับรองที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
19 กุมภาพันธ์ - 15:40
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถตู้รรับรองที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
19 กุมภาพันธ์ - 15:36
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561
19 กุมภาพันธ์ - 15:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนสายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนสายเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
15 กุมภาพันธ์ - 18:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มาบหว้า หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหนองเกตุน้อย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
23 มกราคม - 20:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำสายสังกระเปี๋ยว -ปตท. หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
23 มกราคม - 20:35
หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง