ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการขุดลอกคลองหัวยขวาง-บ้านอำเภอ หมู่ที่7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
6 มกราคม - 14:56
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่10 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
29 ธันวาคม - 10:17
โครงการขุดบ่อรับน้ำและขุดลอกคลองห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 4
29 ธันวาคม - 10:11
โครงการขุดลอกคลองห้วยสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1,2,3,8และ 9 ตำบลหนองปลาไหล
25 ธันวาคม - 14:21
โครงการขุดลอกคลองห้วยมาบหว้า หมู่ที่5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
25 ธันวาคม - 14:08
ปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD"
2 พฤศจิกายน - 12:41
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
8 พฤศจิกายน - 21:41
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ่อยายพลู (ช่วงต้นยาง- สะพานคอนกรีต) หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
11 ตุลาคม - 23:08
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ่อยายพลู (ช่วงต้นยาง- สะพานคอนกรีต) หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
11 ตุลาคม - 22:59
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางละมุง และอาคารห้องประชุมอำเภอบางละมุง
21 กันยายน - 21:07
เชิญร่วมพิธี "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่"
10 สิงหาคม - 12:45
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายธารน้ำใจ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
14 กรกฎาคม - 22:01
จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ปีที่ 83
จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2558
18 มีนาคม - 10:11
ประชาสัมพันธ์ให้ประชานชนที่ประสงค์ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ให้มาขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบที่ศูนย์ดำรงธรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
7 มกราคม - 00:13
ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงาน พิธีมหาพุทธาภิเษก วาระที่ ๒
21 ธันวาคม - 00:19
อยู่เราดีใจ จากไปเราคิดถึง
14 ธันวาคม - 22:39
นายอำเภอแหนวเพชร
2 ธันวาคม - 06:36
เครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง
10 กันยายน - 11:17
จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
7 กรกฎาคม - 13:49
การขออนุญาตจัดตั้งวินจักรยานยนต์รับจ้าง
การขออนุญาตจัดตั้งวินจักรยานยนต์รับจ้าง
7 กรกฎาคม - 08:50
หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง