ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
10 มกราคม - 21:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาช่องแคบ(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
27 ธันวาคม - 20:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกิจกรรมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง - บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
27 ธันวาคม - 20:46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกิจกรรมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่-สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
27 ธันวาคม - 20:44
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาบหว้า หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหนองเกตุน้อย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
19 ธันวาคม - 16:24
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายสังกะเปี๋ยว-ปตท. หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
19 ธันวาคม - 15:53
ประกาศราคากลาง และร่างประกาศโครงการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาบหว้า หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหนองเกตุน้อย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
13 ธันวาคม - 15:56
ประกาศราคากลาง และร่างประกาศโครงการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายสังกะเปี๋ยว - ปตท. หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
13 ธันวาคม - 15:43
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
13 ธันวาคม - 15:11
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6 ธันวาคม - 22:13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
6 ธันวาคม - 22:03
ประกาศราคากลาง และร่างประกาศโครงการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
29 พฤศจิกายน - 20:53
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ - สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
29 พฤศจิกายน - 15:50
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง - บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
29 พฤศจิกายน - 15:45
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
24 พฤศจิกายน - 21:26
ประกาศราคากลาง และร่างประกาศโครงการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ - สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
23 พฤศจิกายน - 19:35
ประกาศราคากลาง และร่างประกาศโครงการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง - บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
23 พฤศจิกายน - 19:25
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง
22 ตุลาคม - 23:33
เรียน...สมาชิกจิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอบางละมุง ทุกท่าน
20 ตุลาคม - 01:17
รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอบางละมุง(ห้วงที่ ๒) จำนวน ๑๖,๓๗๔ ราย
17 ตุลาคม - 16:30
หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง